BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU

VERSİYON NO: 1.0 - 2023

BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU VERSİYON NO: 1.0 - 2023

Basılı Uygulamalar

Bartın Üniversitesinin kurum içi ve kurum dışı iletişimin yoğun olarak kullanıldığı basılı materyaller üzerinde yapılan tasarım standartları görsel kimlik yapısını güçlendirmektedir. Bu amaçla üretilen görsel materyallerin kurum kimliğini daha ileriye taşıyacağı basılı uygulamalar bölümünde genel olarak sürdürülebilirliği esas olan kurumsal dokümanlara ve bunları takip eden diğer belgelere yer verilmiştir.

Basılı
Uygulamalar

Antetli Kağıt Düzeni

Bartın Üniversitesi antetli kağıt düzeni, oranlar ve grafik öğelerin yerleşimi yanda gösterilen antetli kağıt kılavuzuna göre ayarlanmıştır.

Yazışmalarda Konnect font ailesi kullanılmalıdır. Metinlerin punto boyutları ve karakter özellikleri çalışmada kullanıldığı gibi olmalıdır.

İndirin

Responsive image

Antetli Kağıt

Tebrik, kutlama, davet ve mektup gibi önemli durumlarda kullanılan Bartın Üniversitesi özel antetli kağıt formatlarıdır. Kurum içinde (solda), kurum dışında ise (sağda) gösterilen antetli kağıt formatı kullanılmalıdır

Antetli kağıt A4 (21x29,7 cm) kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

İngilizce formatları indirin bölümünde mevcuttur.

İndirin

Responsive image

Antetli Kağıt (Birim & Bölüm)

Birim ve bölümlerin özel antetli kağıt formatıdır. Sözel işaret (kurumsal isim kısaltması) BARÜ logotype’ın sağında; değişken alanın üst satırında kurum adına, alt satırlarında ise birim ve bölüm adlarına yer verilmelidir. Birim ve bölüm adlarında Hurme Geometric Sans 3 font ailesi kullanılmalıdır.

Birim ve bölüm antetli kağıdı A4 (21x29,7 cm) ebadında 110 gram 1. hamur kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. İngilizce formatları indirin bölümünde mevcuttur.

İndirin

Responsive image

Antetli Kağıt (UBYS)

Resmi yazışmalarda kullanılan UBYS kurumsal antetli kağıt formatıdır. Tüm resmi yazışmalarda UBYS’de oluşturulan dokümanların çıktısı yanda gösterilen format gibi olmalıdır. İkincil logo kullanımı gerektirecek durumlarda ise sağda gösterilen antetli kağıt formatı kullanılmalıdır. Yazışma metinleri için Times New Roman font ailesi kullanılmalıdır.

UBYS antetli kağıdı A4 (21x29,7 cm) ebadında 110 gram 1. hamur kağıda baskı yapılmalıdır.

İndirin

Responsive image

Antetli Zarf

Resmi yazışma gönderimlerinde kullanılan antetli zarf formatıdır. Kurum içinde (sağda), kurum dışında ise (aşağıda) gösterilen antetli zarf formatı kullanılmalıdır.

Antetli zarf 24x10,5 cm ebadında 110 gram 1. hamur kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

İngilizce formatları indirin bölümünde mevcuttur.

İndirin

Responsive image

Torba Zarf

Resmi yazışma gönderimleri, evrak taşıma ve arşiv uygulamalarında Kurum içinde (solda), kurum dışında ise (sağda) gösterilen torba zarf formatı kullanılmalıdır.

Torba zarf 22,5x30 cm ebadında 110 gram 1. hamur kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

İngilizce formatları indirin bölümünde mevcuttur.

İndirin

Responsive image

Kartvizit

Kartvizit, 5,4x8,6 cm ebadında 400 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. Kartvizitin her iki yüzüne mat laminasyon uygulanmalıdır. Tercihe bağlı olarak uygulaması yapılabilir.

İngilizce formatları indirin bölümünde mevcuttur.

İndirin

Responsive image

Kapaklı Dosya

Kapaklı dosya, 22,5x32 cm ebadında 350 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. Dosyanın her iki yüzüne mat laminasyon uygulanmalıdır. Tercihe bağlı olarak lak uygulaması yapılabilir.

İndirin

Responsive image

CD - DVD Zarfı & Sticker

CD - DVD zarfı, 12,5x12,5 cm, sticker 11,8x11,8 cm ebadındadır. Zarf 350 gram mat kuşe, sticker ise 90 gram kuşe çıkartma etiket kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. CD-DVD zarfına mat laminasyon uygulanmalıdır. Tercihe bağlı olarak lak uygulaması yapılabilir

İndirin

Responsive image

Klasör Sırtlık Kartları

Geniş klasör sırtlığı 5x15,8 cm, dar klasör sırtlığı ise 3x15,8 cm ebadındadır. Klasör sırtlıkları 250 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

İndirin

Responsive image

Diplomalar

Bartın Üniversitesi Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini tanımlayan diplomalar (Türkçe ve İngilizce) yatay format düzeninde yanda gösterildiği gibidir. Grafik öğelerin yerleşimi, metin punto boyutları ve diplomanın ön-arka yüzünde olması gereken bilgilere “Bartın Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge”nin belirttiği kurallar çerçevesinde yer verilmiştir.

Diplomalar A4 (21x29,7 cm) ebadında 350 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

Responsive image

Onur & Yüksek Onur Belgeleri

Bartın Üniversitesi Onur ve Yüksek Onur belgeleri (Türkçe ve İngilizce) dikey format düzeninde yanda gösterildiği gibidir.

Onur ve Yüksek Onur belgeleri A4 (21x29,7 cm) ebadında 280 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

Responsive image

Yandal Sertifikası

Bartın Üniversitesi Yandal Sertifikası (Türkçe ve İngilizce) dikey format düzeninde yanda gösterildiği gibidir.

Yandal sertifikası A4 (21x29,7 cm) ebadında 280 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

Responsive image

Profesörlük Belgesi

Bartın Üniversitesi Profesörlük belgesi dikey format düzeninde yanda gösterildiği gibidir.

Profesörlük belgesi A4 (21x29,7 cm) ebadında 280 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

Responsive image

Sertifika Belgesi

Bartın Üniversitesi sertifika belgesi yatay format düzeninde yanda gösterildiği gibidir.

Sertifika belgesi A4 (21x29,7 cm) ebadında 280 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

İndirin

Responsive image

Teşekkür & Katılım & Başarı Belgeleri

Bartın Üniversitesi teşekkür, katılım ve başarı belgeleri renk ayrımlarıyla birlikte yatay format düzeninde yanda gösterildiği gibidir.

Teşekkür, katılım ve başarı belgeleri A4 (21x29,7 cm) ebadında 280 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

Teşekkür Belgesi; BARÜ Blue Katılım Belgesi; BARÜ Silver Başarı Belgesi; BARÜ Gold

İndirin

Responsive image

Diploma & Belge Kılıfı

Diploma ve belge kılıfı 26,3x13x35 ebadında iki kırımlı 350 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. Diploma ve belge kılıflarında iç ve dış yüzlere mat laminasyon uygulanmalıdır. Tercihe bağlı olarak lak uygulaması yapılabilir.

İndirin

Responsive image

Kimlik Kartları

Kimlik kartları 5,4x8,6 ebadında 760 mikron plastik üzerine vektörel veya 300 dpi çözünürlükte arkalı önlü baskı yapılmalıdır. Kartların ön ve arka yüzlerine teslin kaplama uygulanıp oval kesim yapılmalıdır.

A: Akademik

İ: İdari

Ö: Öğrenci

Responsive image

Araç Sticker Kartları

İçerden yapışmalı araç sticker 5,4x8,6 cm ebadında plastik esaslı çıkartma etikete 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. Etikete parlak laminasyon uygulanıp oval kesim yapılmalıdır. Tercihe bağlı olarak 760 mikron plastik malzeme üzerine de baskı yapılabilir.

A: Akademik

İ: İdari

Ö: Öğrenci

Responsive image

Ziyaretçi & Araç & Görevli Kartları

Ziyaretçi, Araç ve Görevli kartları 5,4x8,6 cm ebadında 760 mikron plastik üzerine vektörel veya 300 dpi çözünürlükte arkalı önlü baskı yapılmalıdır. Kartların ön ve arka yüzlerine teslin kaplama uygulanıp oval kesim yapılmalıdır.

Z: Ziyaretçi

A: Araç

G: Görevli

Responsive image

Tebrik Kartları

Tebrik kartı 10x15 cm ebadında 350 gram özel kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. Tercihe bağlı olarak tebrik kartının dış yüzüne lak ve mat laminasyon uygulaması, düz ya da oval kesim yapılabilir.

İndirin

Responsive image

Sunuş Kartları

Sunuş kartı A5 (21x14,85 cm) ebadında 350 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır.

İndirin

Responsive image

Davetiye Kartları

Programlı davetiye (tek kırım) 15,5 x15,5 cm, programsız (tek yaprak) davetiye ise 15,5x15,5 cm, ebadındadır. Davetiye 350 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. Davetiyenin her iki yüzüne mat laminasyon uygulanmalıdır. Tercihe bağlı olarak lak uygulaması yapılabilir.

İndirin

Responsive image

Yaka Kartları

Yaka kartı 9,5x13 cm ebadındadır. Yaka kartı tercihe bağlı olarak 350 gram mat kuşe ya da 760 mikron plastik üzerine 300 dpi çözünürlükte baskı, düz ya da oval kesim yapılabilir.

İndirin

Responsive image

Masa İsimliği Kartları

Masa isimliği kartı 19,7x7,5 cm (iki yönlü) ya da 29x9,5 cm ebadında (kırımlı iki yönlü) 135 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. Masa isimliği kart boyutları üçgen plexiglass ürünün boyutuna göre farklılık gösterebilir.

İndirin

Responsive image

Hatırlatma ve Not Kartları

Hatırlatma ve not kartları 8,5x13,5cm ebadında 250 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı (tek ya da çift yönlü) yapılabilir.

İndirin

Responsive image

Spiralli Bloknot

Spiralli bloknot A5 (14,85x21 cm) ebadındadır. Bloknot kapağı 350 gram mat kuşe, iç sayfalar ise 80 ya da 90 gram 1. hamur kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. İç sayfa sayısı tercihe göre 50 yaprak olabilir. Bloknot kapağına mat laminasyon uygulanmalıdır. Tercihe bağlı olarak kapaklara lak uygulaması yapılabilir.

İndirin

Responsive image

Karton & Bez Çanta

Karton çanta 26x34x8 cm ebadında 300 gram Amerikan bristol kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. Çantanın her iki yüzüne mat laminasyon uygulanmalıdır. Bez çanta ise 29x34 cm ebadında %100 pamuklu naturel kumaşa 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. İçeriklere göre ebat, tasarım, görsel ve yazı boyutları değişiklik gösterebilir.

İndirin

Responsive image

Kitap & Dergi & Kitapçık vb. Kapağı

Kitap kapağı 16x24 cm, dergi kapağı A4 (21x29,7 cm), kitapçık, rapor vb. kapağı A5 (14,85x21 cm) ya da A4 (21x29,7 cm) ebadında 350 gram mat kuşe kağıda 4 renk CMYK baskı yapılmalıdır. Sayfa sayısına göre kapak sırt kalınlıkları ayarlanmalıdır. Kapaklara mat laminasyon uygulanmalıdır. Tercihe bağlı olarak kapakların dış yüzlerine lak uygulaması yapılabilir.

Grafik öğelerin yerleşimi ve metin punto boyutları kapak formatları çalışmasında verildiği gibidir. Kapak formatlarında olması gereken bilgilere “Bartın Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi”nin belirttiği kurallar çerçevesinde yer verilmiştir.

İndirin

Responsive image

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr