BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU

VERSİYON NO: 1.0 - 2023

BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU VERSİYON NO: 1.0 - 2023

Giriş

Bartın Üniversitesi (BARÜ), bilim ve teknoloji temelli yaklaşımıyla her düzeyde anlama, anlatma ve değer katma çabalarını ulusal ve uluslararası alana taşımayı başaran bir yükseköğretim kurumudur. Kazanımlarını geleceği taşımayı hedefleyen BARÜ, varoluşun kalbinde yer alan iletişimi sürdürülebilir ve sağlıklı bir zeminde yürütmek amacıyla üniversite sözel işaretinin sadeleştirilmiş versiyonu olan “BARÜ” logotype tasarımı üzerinde temellendirdiği görsel kimlik kılavuzunu hazırlamıştır.
Devamı…

Giriş

Responsive image

Giriş

Bartın Üniversitesi (BARÜ), bilim ve teknoloji temelli yaklaşımıyla her düzeyde anlama, anlatma ve değer katma çabalarını ulusal ve uluslararası alana taşımayı başaran bir yükseköğretim kurumudur. Kazanımlarını geleceği taşımayı hedefleyen BARÜ, varoluşun kalbinde yer alan iletişimi sürdürülebilir ve sağlıklı bir zeminde yürütmek amacıyla üniversitenin tek ve geçerli sözel işareti olan “BARÜ” üzerinde temellendirdiği görsel kimlik kılavuzunu hazırlamıştır.

Kurumsal logotype (Sözel İşaret) olarak tasarlanan BARÜ markası tüm iletişimde üniversiteyi temsil ederek görsel kimliğin en önemli bileşeni haline gelmiştir. Bu kapsamda “Görsel Kimlik Kılavuzu”nda yer alan tüm görsel unsurlar kurumsal logotype tasarımı üzerine inşa edilmiştir.

Görsel kimlik, kurum kimliğini anlaşılır kılan ve bu kimliğin çevreyle iletişimini sağlayan en önemli araçtır. Görsel kimlik, kurum kimliğini tasarım uygulamalarıyla görünürlüğünü sağlarken aynı zamanda başarılı bir kurum imajının oluşmasını da mümkün kılmaktadır. Bu başarı ise görsel kimlik unsurlarının en doğru biçimde hedef kitleye aktarımına bağlıdır.

Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanan “BARÜ Görsel Kimlik Kılavuzu” kurum kimliğini oluşturan tüm tasarım öğelerinin kullanım biçimlerini açıklayan bir kılavuzdur. Bu kılavuz görsel kimliğimizi oluşturan amblem, logo, logotype, renk, tipografi gibi temel bileşenler ile bunların tasarım uygulamalarını kapsayan ve tüm iletişim ortamları için görsel iyileştirmeleri ve gerekli grafik düzenlemelerini içermektedir.

Görsel kimliğimizi açıklayan bu kılavuzdaki bütün unsurların gerektiği yerlerde tarif edilen standartlara dikkat edilerek kullanılması gerekmektedir. Bu anlamda kılavuz, tüm iletişim ortamlarında, BARÜ görsel kimliğinin güncel, etkili ve tutarlı şekilde yansıtılmasını sağlayacak çerçeveyi sunmaktadır.

2021 yılında taslak versiyon olarak hazırlanan görsel kimlik kılavuzu, iç ve dış paydaşların da görüşleri alınarak ortaya çıkan yeni tasarım çözümleri doğrultusunda 2022 yılında iyileştirilmiştir. Yapılan düzenlemelerle daha da güçlendirilen bu rehberin tam genişletilmiş versiyonu ise Mart 2023’te yayınlanmıştır.

Titizlikle tasarlanan bir projenin ürünü olarak hayata geçirilen “BARÜ Görsel Kimlik Kılavuzu” Öğr. Gör. Şahin Dursun tarafından hazırlanmıştır.

Görsel Kimlik Kılavuzu Nasıl Kullanılmalı?

BARÜ görsel kimlik kılavuzu, kurum kimliğimizin önemli bir bölümünü oluşturan görsel unsurları düzenler ve kurallara bağlar.

Kılavuz, süresi bitmiş bir doküman değildir, yeni ihtiyaçlar oluştukça ortaya çıkan tasarım çözümü ve kuralları bu dokümana eklenecektir. İncelemekte olduğunuz kılavuz 2023 tarihli birinci versiyonudur.

Kılavuzda görsel kimliğe ait olası tüm seçenekler sunulmaya çalışılmıştır. Aradığınız seçenek doğrudan bu kılavuzda olmasa bile “nasıl yapılacağı”nın yanıtı diğer unsurların tanımında saklıdır. Tanımlanmış ve kuralları belirlenmiş bu unsurlar, kılavuzda yer almayan bir tasarım ihtiyacının çözümüne yardımcı olacaktır.

Temel kural amblem, logo ve logotype gibi temel bileşenlerin belirli bir kaynaktan alınarak kullanılmasıdır.

Belirtilen bileşenleri hiçbir zaman bağımsız olarak kendi inisiyatifimizle üretmemeliyiz.

Bu kılavuzda şu an incelemekte olduğunuz (gorselkimlik.bartin.edu.tr) adresinde sunulan tüm materyal ve uygulama örneklerinin şablonları ile kurumsal yazı karakterlerini indirebilirsiniz. Kılavuzda uygulama örneklerini oluştururken kullanılan isimler, adresler, web adresleri, telefon numaraları vb. bilgiler örnek olarak kullanılmış olup referans olarak alınmamalıdır.

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr