BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU

VERSİYON NO: 1.0 - 2023

BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU VERSİYON NO: 1.0 - 2023

İkonografi

İkon ya da piktogram, ortak görsel dil olarak herhangi bir nesneyi, fikri ve eylemleri ifade etmeye yardımcı olan kontursal veya illüstratif biçime sahip grafiklerdir. Bu grafiklerin sahip olduğu ortak dil sayesinde görsel kimliğe özgü, farklı ve dikkat çekici bir imajın oluşturulmasının yanı sıra görsel materyallerin kolayca algılanması amacıyla kılavuzda yer alan ikon örnekleri kontursal kombinasyona sahip, kavisli ve keskin bir formda tasarlanarak ikon paketi olarak sunulmuştur.

İkon Uygulamaları

İkon Yapısı

BARÜ ikonografi ailesi genel olarak kontursal bir stile sahip ve açık yol çizgileri ile sade geometrik bir yapıda tasarlanmıştır.

BARÜ ikonografi ailesinin genel tasarım dili ve sahip olduğu stil özellikleri aşağıda verilen başlıklarla detaylıca açıklanmıştır.

Tutarlı Çizgi Kalınlığı;

Her bir ikonun aynı etkiye sahip olabilmesi için tutarlı bir çizgi kalınlığı ile oluşturulmalıdır.

Yol ve Çizgi Uç Stili;

Kontursal özellikte hazırlanan ikon çizgileri açık yol (bariz uç noktalara sahip) olarak tercih edilmelidir. Ayrıca bu çizgilerin uç nokta özelliği ise bitişik uç stili (köşeli uçlar) olmalıdır.

Köşe Yarıçapı;

İkonun temsil ettiği nesnenin yapısına göre ve genel ikonografi stili ile tutarlı olması için köşe yarıçapı aralığı korunarak sınırlandırılmalıdır.

Anahat ve Dolgular;

İkonu oluşturan kontursal yapının doldurulmuş alanları (çizgi/kontur özelliği olmayan) genel çizgi ağırlıkları ikonografi ailesine göre aynı ölçüde ölçeklendirilmelidir.

Tutarlı Kontur Ağırlığı;

İkonlar orantılı olarak (piksel bazında) ölçeklendirilirken aynı zamanda tüm çizgi ağırlığında bu ölçeklendirmeye göre ayarlanmalıdır. Yani boyut ve çizgi kalınlığında standart bir tutarlılık sağlanmalıdır.

Yanda belirtildiği gibi örneğin 48px yüksekliğinde olan bir ikonun kontur değeri 1,5pt olmalıdır. Boyutlardaki 24 piksellik bir artışa göre çizgi ağırlığında da 0,75 punto değerinde bir artış olmalıdır.

Responsive image

Renk Seçimi Uygulamaları

İkonografi ailesinin renk seçimi uygulamaları BARÜ kurumsal renklerinden oluşmaktadır. Kurumsal renkler bölümünde belirtilen renkler dışında zorunlu olmadıkça herhangi farklı bir renk kullanılmamalıdır.

İkonografi ailesinin beyaz ve açık renkli zemin uygulamalarında birincil kullanıma sahip renk tercihi “BARÜ Dark Blue” rengidir. Ancak ikonun kullanıldığı alana, temsil ettiği nesneye ya da ifade ettiği konuya göre diğer kurumsal renkler de tercih edilebilir. Koyu renkli zemin kullanımının gerektirdiği durumlarda ise ikon rengi tek renk (beyaz) olarak kullanılmalıdır.

Responsive image

Yön İşaretleri

Yön işaretleri, iç ve dış mekanlarda belirli noktalara yönlendirmek için kullanılan yönlendirici işaretlerdir. Bu işaretler, insanların iç mekanlarda (genellikle kapılar, merdivenler, asansörler, tuvaletler ve diğer önemli noktaların yerlerini), dış mekanlarda ise (belirli bir yapıyı, rotayı, konumu veya yeri) bulmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Yön işaretleri genellikle oklar olmak üzere haritalar, semboller ve tipografi gibi farklı şekillerde olabilirler.

Responsive image

Hizmet İşaretleri

Hizmet işaretleri, iç ve dış mekanlarda belirli hizmetleri veya olanakları ifade etmek için kullanılan işaretlerdir. Bu işaretler, insanların ihtiyaç duydukları hizmet veya olanakları daha kolay bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Hizmet işaretleri, genellikle semboller olmak üzere, yazılı işaretler, resimler veya renkler gibi farklı şekillerde olabilirler. Ayrıca, bu işaretler, zemin, duvar veya tavan gibi farklı yerlere yerleştirilebilir.

Responsive image

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaretler, belirli bir davranışın yapılmasının yasaklandığını, bir tehlike veya riskin varlığına işaret eden işaretlerdir. Bu işaretler, farklı alanlarda ve farklı amaçlarda kullanılabilmesi için tasarlanmıştır.

Yasaklayıcı işaretler genellikle kırmızı renge sahip ve dairesel bir yapıya sahiptir.

Responsive image

Uyarıcı ve Düzenleyici İşaretler

Uyarıcı ve düzenleyici işaretler, insanların bir bölgede belirli bir davranış sergilemelerini gerektiren veya bir tehlike veya risk hakkında uyaran işaretlerdir. Bu işaretlerin kullanımı, insanların güvenliğini artırmak ve potansiyel tehlikeleri önlemek amacıyla tasarlanmıştır.

Responsive image

Diğer İşaretler

BARÜ ikonografisi için tasarlanan tüm ikonlar, amacına uygun, hızlı ve kolay anlaşılabilir semboller olması açısından önemlidir. Bu amaca uygun bir şekilde yukarıda da bahsedilen ikon uygulamalarının yanı sıra yine Bartın Üniversitesinin reklam/tanıtım ve diğer faaliyetleri için; basılı, yazılı, web ya da dijital ortamlarda kullanmak üzere yanda gösterilen çeşitli ikonlar tasarlanmıştır.

BARÜ İkonografi Ailesi kataloğu dışında ihtiyaç duyulan ikon/piktogram tasarımları için “İletişim Koordinatörlüğü”ne başvurunuz.

Responsive image

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr