BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU

VERSİYON NO: 1.0 - 2023

BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU VERSİYON NO: 1.0 - 2023

Logo

Görsel kimliğin önemli bileşenlerinden olan logo, kurumun tanınırlığını, felsefesini en kısa süre içerisinde anlaşılmasını sağlayan grafik bir işaret, sembol, amblem veya tipografiden oluşan birtakım düzenlemelerdir. Bartın Üniversitesinin 2008 yılında “b + ü” harflerinin birleşiminden tasarlanan mevcut dairesel logosu, yeni görsel kimlik çalışmaları kapsamında “amblem” bileşeni korunarak yatay versiyona evrilmiştir.

Logo

Kurumsal Logo

Logo, dijital olarak hazırlanmış, orijinal belgeden alınmış, minimum güvenlik alanı ile birlikte doğru tasarım bileşenlerine sahip ve farklı mecralarda kullanıma uygun olmalıdır.

Bu temel özellikler gözetilerek hazırlanan Bartın Üniversitesinin birincil kullanıma sahip logosu yanda belirtilen “yatay” eksenli versiyonudur.

Uluslararası yazışma, reklam/tanıtım vb. gibi durumlarda logonun İngilizce versiyonu kullanılmalıdır.

Responsive image

Tasarım Süreci

2008 yılında dairesel formatta tasarlanan logo, kurum isminin baş harfleri olan “b + ü” ibarelerinin karakterize edilmiş biçimleri kullanılarak iç içe yerleşim düzeninde hazırlanmıştır.

2022 yılında ise görsel kimlik çalışmaları kapsamında amblem bileşeni korunarak yatay versiyona evrilmiştir.

Responsive image

Bileşenler

Logo, “amblem, dairesel form, tipografi ve renk” bileşenlerinden oluşmaktadır.

Tipografi bileşeni:
Hurme Geometric Sans No 3 Yazı Ailesi, Semi Bold Yazı Tipi Stili

Renk bileşeni:
Barü Dark Blue C:97 M:73 Y:0 K:0 R:0 G:71 B:171

Baru Light Blue C:53 M:0 Y:0 K:0 R:134 G:206 B:250

Responsive image

Güvenlik Alanı ve Oranlar

Amblem ve/veya logoyu çevreleyen beyaz bölgeler koruma/güvenlik alanıdır. Bu bölgede herhangi bir grafik öğe kullanılmamalıdır.

Güvenlik alanı kullanıldığı yere göre minimum 1 X olmalıdır. (Güvenlik Alanı = X) min.

Güvenlik alanı logonun yüksekliğinin 1/2’si oranındadır. (X)

Amblem/Logo “a” olarak adlandırılan uzunluk ölçüsü birimi (kare=a) temel alınarak çizilir.

Responsive image

Minimum Boyutta Kullanımı

Logonun minimum ölçülerde kullanımı yanda belirtildiği gibidir.

Ölçeklendirmede yükseklik baz alınmalıdır.

Logo ölçeklendirmelerinde yükseklikleri 0,25 cm ve katları şeklinde yatay ekseni ile birlikte orantılı büyütülmelidir.

Grafik tasarım uygulamalarında logonun minimum boyutu (yükseklik) 0,5 cm’den küçük olmamalıdır.

Responsive image

Pozitif ve Negatif Kullanımı

Logonun pozitif (erkek) kullanımının ideal zemin rengi beyazdır. Beyaz zemin üzerine tam renkli, tek renk kullanımının gerektirdiği durumlarda da siyah versiyonu kullanılmalıdır.

Logonun negatif (dişi) kullanımının ideal zemin rengi siyahtır. Siyah veya koyu zeminlerde tek renk (beyaz) versiyonu kullanılmalıdır.

Responsive image

Hatalı Kullanımı

Logonun hatalı kullanım örnekleri olası durumlar göz önünde bulundurularak yanda gösterilmiştir.

Logo, belirtilen bileşenlerin dışında herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.

Responsive image

Farklı Zeminlerde Kullanımı

Renkli, farklı doku/zemin gibi öğelere sahip görsel materyaller üzerinde logonun pozitif ve negatif versiyonlarına dikkat edilerek kullanılmalıdır.

Beyaz zemin üzerine logonun tam renkli orijinal versiyonu kullanılmalıdır.

Yine renkli zemin uygulamasının zorunlu olduğu durumlarda, logonun algısı bozulmayacak kadar açık veya pastel renkler üzerinde orijinal renklerinde kullanılabilir.

Siyah veya koyu zeminlerde tek renk (beyaz) versiyonu kullanılmalıdır.

Görsel zeminler üzerinde ise renkli versiyonun kullanımının zorunlu olduğu durumlarda logonun güvenlik alanı ve oranları dikkate alınarak beyaz arka plan oluşturularak kullanılmalıdır.

Responsive image

Alternatif Kullanım Versiyonları

Logonun alternatif kullanım versiyonları tüm grafik tasarım uygulamalarında uygun olan versiyonu ile kullanılmalıdır.

Logonun dikey eksenli versiyonu tasarımın boyutu ve kullanılan tasarım elemanlarına göre veya benzer durumlarda yanda gösterildiği gibi kullanılmalıdır.

Logonun dairesel versiyonu mühür, rozet, madalya ve çelenk gibi yalnızca dairesel logo kullanmayı gerektiren özel durumlarda kullanılmalıdır.

İndirin

Responsive image

İkon Olarak Kullanımı

Dijital ve mobil uygulamalarda kurumsal isim ibaresi olmadan sadece logonun amblem bileşeni “ikon” olarak kullanılmalıdır.

Logo ikonu, kullanılacağı ortamlara ve zemin renklerine göre yan tarafta belirtilen şekil ve renklerin dışına çıkılmamalıdır.

İndirin

Responsive image

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr