BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU

VERSİYON NO: 1.0 - 2023

BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU VERSİYON NO: 1.0 - 2023

Sözel İşaret

Kurum sözel işareti, kurumu temsil eden veya iletişimini sağlayan şekil, sembol ya da metin içeren düzenlemelerdir. “Bartın Üniversitesi” sözcüklerinden oluşan kurum sözel işareti, marka değerinin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması, algılanması amacıyla görsel kimlik çalışmaları kapsamında sadeleştirilmiş ve “BARÜ” logotype tasarımı formatıyla sunulmuştur. Böylece “Görsel Kimlik Kılavuzu”nda yer alan tüm görsel unsurlar logotype tasarımı üzerine inşa edilmiştir.

Sözel İşaret

BARÜ Logotype

Bartın Üniversitesinin “Bartın Üniversitesi” sözcüklerinden oluşan kurum sözel işaretinin sadeleştirilmiş “BARÜ” formatının logotype tasarımı yanda gösterildiği gibidir.

Görsel Kimlik Kılavuzu’nda yer alan tüm görsel öğe ve uygulamalar BARÜ logotype tasarımı üzerine inşa edilmiştir.

İngilizce formatında da hazırlanan BARÜ logotype tasarımı, İngilizce kullanımının gerektiği durumlarda tüm bileşenler korunarak kullanılabilir.

BARÜ Logotype’ı 2021 yılında Öğr. Gör. Şahin Dursun tarafından tasarlanmıştır.

Responsive image

Tasarım Süreci

BARÜ sözcüğü üniversitenin kurumsal ismi veya kurum sözel işareti olan “Bartın Üniversitesi”nin “BAR” ve “Ü” karakterlerinin birleşiminden oluşmuştur.

BARÜ’deki “Ü” karakterinin üst noktaları ile “A” karakterinin içindeki köprü çizgisi kaldırılarak tasarım iki çeyrek form ile desteklenmiştir.

Logotype’ın alt ve üst yerleşiminde bulunan bu iki çeyrek form ise eğitim ve teknolojiyi işaret eden bir atıfta bulunularak tasarlanmıştır.

Responsive image

Bileşenler

BARÜ logotype tasarımı, çeyrek formlar ve yanda belirtilen tipografi ile renk bileşenlerinden oluşmaktadır.

Tipografi bileşeni:
Hurme Geometric Sans No 3 Yazı Ailesi Semi Bold / Bold Yazı Tipi Stilleri

Renk bileşeni:
Barü Dark Blue C:97 M:73 Y:0 K:0 R:0 G:71 B:171

Responsive image

Güvenlik Alanı ve Oranlar

BARÜ logotype tasarımını çevreleyen beyaz bölgeler koruma/güvenlik alanıdır. Bu bölgede herhangi bir grafik öğe kullanılmamalıdır.

Güvenlik alanı kullanıldığı yere göre minimum 1 X olmalıdır. (Güvenlik Alanı = X) min.

Güvenlik alanı logonun yüksekliğinin 1/2'si oranındadır (X).

Logotype “a” olarak adlandırılan uzunluk ölçüsü birimi (kare=a) temel alınarak çizilir.

Responsive image

Minimum Boyutta Kullanımı

BARÜ logotype’ın minimum ölçülerde kullanımı yanda belirtildiği gibidir.

Ölçeklendirmede yükseklik baz alınmalıdır.

Logotype ölçeklendirmelerinde yükseklikleri 0,25 cm ve katları şeklinde yatay ekseni ile birlikte orantılı büyütülmelidir.

Her türlü grafik tasarım uygulamalarında logotype’ın minimum boyutu (yükseklik) 0,5 cm’den küçük olmamalıdır.

Responsive image

Pozitif ve Negatif Kullanımı

BARÜ logotype’ın pozitif (erkek) kullanımının ideal zemin rengi beyazdır. Beyaz zemin üzerine tam renkli, tek renk kullanımının gerektirdiği durumlarda da siyah versiyonu kullanılmalıdır.

Logonun negatif (dişi) kullanımının ideal zemin rengi siyahtır. Siyah veya koyu zeminlerde tek renk (beyaz) versiyonu kullanılmalıdır.

Responsive image

Hatalı Kullanımı

BARÜ logotype’ın hatalı kullanım örnekleri olası durumlar göz önünde bulundurularak yanda gösterilmiştir.

Logotype, belirtilen bileşenlerin dışında herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.

Responsive image

Farklı Zeminlerde Kullanımı

Renkli, farklı doku/zemin gibi öğelere sahip görsel materyaller üzerinde BARÜ logotype'ın pozitif ve negatif versiyonlarına dikkat edilerek kullanılmalıdır.

Beyaz zemin üzerine logonun tam renkli orijinal versiyonu kullanılmalıdır.

Yine renkli zemin uygulamasının zorunlu olduğu durumlarda, logonun algısı bozulmayacak kadar açık veya pastel renkler üzerinde orijinal renklerinde kullanılabilir.

Siyah veya koyu zeminlerde tek renk (beyaz) versiyonu kullanılmalıdır.

Görsel zeminler üzerinde ise renkli versiyonun kullanımının zorunlu olduğu durumlarda da logonun güvenlik alanı ve oranları dikkate alınarak beyaz arka plan oluşturularak kullanılmalıdır.

Responsive image

Amblem ile Kullanımı

BARÜ logotype'ı yatay ve dikey eksenli olarak amblem ile birlikte kullanımı yanda gösterildiği gibidir.

Yatay kullanımında amblem sol tarafında, dikey kullanımında ise amblem üst tarafında yer almaktadır. Yerleşimler kendi içlerinde kullanım şekillerine göre boyutlandırılmıştır.

İndirin

Responsive image

Alternatif Kullanım Versiyonları

BARÜ logotype’ın belirtilen alternatif kullanımları grafik tasarım uygulamalarında uygun versiyonları ile kullanılmalıdır.

Grafik tasarım uygulama süreçlerinde BARÜ logotype'ın orijinal (dikdörtgen) kullanımı dışında gerektiği durumlarda yanda gösterilen versiyonları kullanılabilir. Ancak logotype kullanımında temel öncelik mevcut (dikdörtgen) kullanım örneğidir.

İndirin

Responsive image

İkon Olarak Kullanımı

Dijital ve mobil uygulamalarda kurumsal isim ibaresi olmadan sadece “BARÜ“ logotype ikonu kullanılmalıdır.

Logotype ikonu, kullanılacağı ortamlara ve zemin renklerine göre yan tarafta belirtilen şekil ve renklerin dışına çıkılmamalıdır.

İndirin

Responsive image

Grafik Öğe Olarak Kullanımı

Görsel iletişimde kurum markasının algısını, tanınırlığını sağlamak ve benzersiz bir grafik stil oluşturmak amacıyla markanın kimliğini güçlendirecek “BARÜ” oluşumu geometrik bir stil ile grafik öğe olarak görselleştirilmiştir.

Yanda gösterilen BARÜ grafik öğesi tek başına kullanılabileceği gibi fotoğraf ve renk gibi diğer bileşenlerle de kullanılabilir.

İndirin

Responsive image

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr