BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU

VERSİYON NO: 1.0 - 2023

BARÜ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU VERSİYON NO: 1.0 - 2023

Yönlendirme Uygulamaları

Yönlendirmeler, yapılara yönelik görsel iletişimi tanımlamak için grafik uygulamaları vasıtasıyla dolaşımın kolayca gerçekleşmesini sağlayan uygulamalardır. Aşağıda belirtilen Bartın Üniversitesinin iç ve dış mekanlarına yönelik planlanan tüm uygulamalar, binaların düzenlenmesi, kullanıcı deneyimi ve güvenlik açısından önemli olmakla birlikte insanların ve araçların konumlarını daha kolay bulmalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve genel olarak trafiği düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yönlendirme
Uygulamaları

Uygulama Bileşenleri ve Genel Yapısı

Bartın Üniversitesinin iç ve dış mekanlarına yönelik planlanan tüm uygulamalar, binaların düzenlenmesi, kullanıcı deneyimi ve güvenlik açısından önemli olmakla birlikte insanların ve araçların konumlarını daha kolay bulmalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve genel olarak trafiği düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu uygulamalar flat (sade, düz) tasarım anlayışına göre hazırlanmış olup kullanılan bileşenler ve genel yapı aşağıda verilen başlıklarla detaylıca açıklanmıştır.

Piktogram/İkon Bileşeni:

Piktogram/ikon kullanımını gerektiren tüm uygulamalarda kullanılmalıdır. Gerekli görülen piktogramlar/ikonlar “İkonografi” bölümünden seçilmelidir.

Tipografi Bileşeni;

İç ve dış mekan olmak üzere tüm uygulamalarda yanda da gösterildiği gibi “Konnect” font ailesi kullanılmalıdır.

Hissedilebilir Kabartma ve Braille Alfabesi Bileşeni:

Erişilebilirlik kılavuzu standartları gereğince gerekli görülen levha uygulamalarında görme engelli bireyler için “Braille Alfabesi” kullanılmalıdır. Braille metinleri, Türkçe metnin alt tarafından 8 mm aşağıya yerleştirilmeli ve sola yanaşık olmalıdır.

Türkçe karakter harf yüksekliği 15 mm’den, Braille karakter harf yüksekliği ise 6 mm’den küçük olmamalıdır. Kabartma yükseklikleri 1 mm - 1,5 mm arasında olmalıdır.

Metinlerin dışında kullanılan bilgilendirici, yönlendirici işaretler/semboller hissedilebilir harflere benzer olarak kabartma şeklinde yapılmalıdır.

Logo/Logotype Bileşeni:

Kurumsal algıyı sağlamak amacıyla logo/logotype bileşeni uygulamaların sol ya da alt kısmında uygun ölçülerde kullanılmalıdır.

Renk Bileşeni:

Uyarı/ikaz levhalarının dışında tüm uygulamaların zeminlerinde BARÜ Dark Blue, Light Blue ve Light Grey renkleri kullanılmalıdır. Belirtilen renklerin değerlerine kurumsal renkler bölümünden bakınız.

Responsive image

A - İç Mekan Yönlendirmeleri Kapı İsimliği Tasarım Örnekleri

Kapı isimliği levha tasarım örnekleri kullanım amaçlarına göre (metinli), (metinli ve piktogramlı/ikonlu) olarak yanda gösterildiği gibi hazırlanmıştır.

Üniversite yönetimi, akademik, idari birimler, personel, eğitim, toplantı odaları/salonları, ortak ve diğer hizmet mekanları vb. kapı isimlikleri levha boyutları çalışma dosyasında verildiği gibidir.

İhtiyaç duyulan diğer kapı isimlikleri için indirin bölümünde mevcut olan örnek tasarımlar kullanılarak hazırlanabilir.

İndirin

Responsive image

Kapı İsimliği Teknik Detayları

> İki veya üç katmanlı mat pleksi levha,

> Renkli ya da renk baskılı zemin,

> Modüler, mıknatıslı,

> Montaj aparatları,

1. Bilgilendirici alan;

> Konuyu anlatan derslik piktogramı/ikonu,

> Derslik adı (TR-EN),

> Derslik adı (Braille Alfabesi),

2. Tipografi;

> Konnect font ailesi (TR-EN metinler),

> Görme engelliler için Braille Alfabesi (Braille metinler),

3. Grafik/Baskı uygulaması;

> Levha üzerine çok katmanlı (kabartma) UV baskı ya da seçilen ürüne uygun baskı tekniği,

4. Kurum sembol/işaret alanı;

> BARÜ logotype,

Erişilebilirlik kılavuzu standartlarına göre bir levhanın ebatları, genişlik boyutu X cm (uygun görülen ölçü) olurken yükseklik boyutu ise maksimum 40 cm olmalıdır.

Responsive image

Kapı İsimliği Görsel Uygulamaları

Erişilebilirlik kılavuzu standartları gereğince kapı/oda isimliği levhalarının görsel olarak uygulanış şekli yanda gösterildiği ve aşağıda açıklandığı gibi olmalıdır;

1. Kapı/oda isimliği levhalarının yerden yüksekliği maksimum 160 cm olacak şekilde duvara sabitlenmelidir.

2. Veya kapı yanındaki Braille yazılı levhalar yerden 120 cm ile 160 cm arasındaki yükseklikte yer almalıdır.

3. Belirtilen levhaların kapıların açılır tarafından 5 cm ile 10 cm arasında mesafe bırakılarak duvara sabitlenmelidir.

Kapı/oda isimliği levhaları kapıların konumları itibarıyla açılır yönüne göre (sağ ya da sol tarafa) yerleştirilmelidir.

Responsive image

Kat Yerleşim Planı ve Kat Yönlendirme Tabelaları Tasarım Örnekleri

Kat yerleşim planı ve kat yönlendirme tabelaları, kullanım amaçlarına göre tasarım örnekleri yanda gösterildiği gibi hazırlanmıştır.

Erişilebilirlik kılavuzu standartları gereğince kamu kullanımına açık binalarda danışma bankosunun olmadığı durumlarda hissedilebilir kat yerleşim planı bulunmalıdır.

Belirtilen standartlara göre kat yerleşim planı ve kat yönlendirme tabelalarının boyutları çalışma dosyasında verildiği gibidir.

İhtiyaç duyulan tabelalar için indirin bölümünde mevcut olan örnek tasarımlar kullanılarak hazırlanabilir.

İndirin

Responsive image

Kat Yerleşim Planı ve Kat Yönlendirme Tabelaları Teknik Detayları

> İki veya üç katmanlı mat pleksi levha,
> Renkli ya da renk baskılı zemin,
> Modüler, mıknatıslı,
> Montaj aparatları,
1. Bilgilendirici alan;
> Birim adları (TR-EN),
> Birim adları (Braille Alfabesi),
2. Tipografi
> Konnect font ailesi (TR-EN metinler),
> Görme engelliler için Braille Alfabesi (Braille metinler),
3. Grafik/Baskı uygulaması;
> Levha üzerine çok katmanlı (kabartma) UV baskı ya da seçilen ürüne uygun baskı tekniği,
4. Kurum sembol/işaret alanı;
> BARÜ logotype,
> Kat numarası (TR-Braille Alfabesi),
5. Hissedilebilir kat yerleşim planı ve yönlendirme tabelaları, erişilebilirlik kılavuzu standartlarına uygun; tüm metin, piktogram/ikon, diğer grafikler kabartmalı ve belirtilen özellik, ölçülerde olmalıdır.
Erişilebilirlik kılavuzu standartları çerçevesinde uygulanacağı alana ve uygulama bileşenlerine göre levha ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Askılı ve Uyarı/İkaz Yönlendirme Levhaları Tasarım Örnekleri

Askılı ve uyarı/ikaz yönlendirme levhaları tasarım örnekleri yanda gösterildiği gibi hazırlanmıştır.

Uyarı/ikaz yönlendirme levhaları “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” dikkate alınarak kullanım amacına göre belirtilen renkler ve standartlarda uygulanmalıdır.

İhtiyaç duyulan uyarı/ikaz ve diğer levhalar için ikonografi bölümünde mevcut olan örnek piktogram/ikon tasarımları kullanılarak hazırlanabilir.

İndirin

Responsive image

Askılı ve Uyarı/İkaz Yönlendirme Levhaları Teknik Detayları

1. Bilgilendirici alan;

> Konuyu anlatan piktogram/ikon, yön işaretleri,
> Yönlendirme adları (TR-EN),

2. Tipografi;

> Konnect font ailesi (TR-EN metinler),

3. Grafik/Baskı uygulaması;

> Levha üzerine UV baskı ya da seçilen ürüne uygun baskı tekniği,

4. Kurum sembol/işaret alanı;

> BARÜ logotype

Askılı Yönlendirme Levhası;

> Tek veya çift yön katmanlı mat pleksi levha,
> Renkli ya da renk baskılı zemin,
> Modüler, mıknatıslı,
> Askı montaj aparatları,

Yandan Askılı Yönlendirme Levhası;

> Tek veya çift yön katmanlı mat pleksi levha,
> Renkli ya da renk baskılı zemin,
> Modüler, mıknatıslı,
> Askı montaj aparatları,

Askılı Uyarı/İkaz Yönlendirme Levhası;

> Tek veya çift yön katmanlı mat pleksi levha,
> Renkli ya da renk baskılı zemin,
> Şarj armatürlü (ışıklı), fotolümen baskılı
> Askı montaj aparatları,

Uyarı/İkaz Yönlendirme Levhası;

> Mat pleksi levha,
> Renkli ya da renk baskılı zemin,
> Montaj aparatları
Erişilebilirlik kılavuzu standartları çerçevesinde uygulanacakları alana ve uygulama bileşenlerine göre levhaların ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Kat, Askılı ve Diğer Yönlendirme Levhaları Görsel Uygulamaları

Erişilebilirlik kılavuzu standartları gereğince kat, askılı ve diğer yönlendirme levhalarının görsel olarak uygulanış şekli yanda gösterildiği ve aşağıda açıklandığı gibi olmalıdır;

1. Bina giriş katı (danışma bankosunun olmadığı durumlarda) ve ara katlarda kullanılmasına ihtiyaç duyulan hissedilebilir kat yerleşim planlarının yerden yüksekliği maksimum 160 cm olacak şekilde ve yatay düzende duvara sabitlenmelidir.

2. Askılı yönlendirme levhaları yerden yüksekliği baş açıklığı dikkate alınarak minimum 220 cm olacak şekilde tavana asılarak sabitlenmelidir.

3. Duvara sabitlenmiş uyarı/ikaz levhalarının yerden yüksekliği 160 cm olmalıdır.

4. Toplu ikonlarla gösterilen yönlendirme levhalarının yerden yüksekliği baş açıklığı dikkate alınarak minimum 220 cm olacak şekilde duvara sabitlenebilir.

5. Tavana sabitlenmiş uyarı/ikaz levhalarının alt yüzeyi yerden yüksekliği 220 cm ile 240 cm arasında olmalıdır. Tavana sabitlenmiş uyarı/ikaz levhaları aydınlatma özellikli olmalıdır.

Responsive image

B - Dış Mekan Yönlendirmeleri Bina ve Bilgilendirme Tabelaları Tasarım Örnekleri

Bina ve bilgilendirme tabelaları tasarım örnekleri yanda gösterildiği gibi hazırlanmıştır.

Bilgilendirme levhaları hem bina hakkında, iç yerleşimde bulunan birimleri gösteren bilgilendirici hem de yerleşke girişinde bulunan pilon totemler ile bağlantılı olarak bina kodlarına göre yönlendirmeyi kolaylaştıran levhalardır.

İndirin

Responsive image

Bina ve Bilgilendirme Tabelaları Teknik Detayları

Bina Tabelası;

> Renkli ya da renk baskılı kompozit panel,
> Pleksi kabartma kutu harf,
> Ön yüzeyler difüzörlü dökme pleksi,
> İçten led (beyaz) modül aydınlatma,
> Montaj aparatları ve taşıyıcı sistemler,

1. Kurum sembol/işaret alanı;
> BARÜ logotype,

2. Ayırma kılavuzu;
> Dikey çizgi,

3. İsim alanı;
> Bina/birim adı,

4. Tipografi;
> Konnect font ailesi (Birim adları),

Bina Bilgilendirme Levhası;

> Renkli ya da renk baskılı kompozit levha,
> Montaj aparatları ve taşıyıcı sistemler,

1. Tanımlayıcı alan;
> Bina kodu,
> Bina adı (TR-EN),

2. Bilgilendirici alan;
> Birim adları (TR-EN),
> Konuyu anlatan piktogramlar/ikonlar,

3. Tipografi;
> Konnect font ailesi (TR-EN metinler),

4. Grafik/Baskı uygulaması;
> Levha üzerine UV baskı ya da seçilen ürüne uygun baskı tekniği,

5. Kurum sembol/işaret alanı;
> BARÜ logotype

Uygulanacağı alana ve uygulama bileşenlerine göre tabela/levha ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Bina Tabelası ve Bilgilendirme Levhası Görsel Uygulaması

Bina tabelası ve bilgilendirme levhasının görsel olarak uygulanış şekli yanda gösterildiği ve aşağıda açıklandığı gibi olmalıdır;
1. Bina tabelası ana giriş kapısının üst tarafında olacak şekilde ya da yapının durumuna göre konumlandırılmalıdır.
2. Bina bilgilendirme levhası ana giriş kapısının sağ ya da sol (giriş/çıkış yapılan güzergah) tarafında olacak şekilde ve kapının yüksekliğine göre duvara sabitlenmelidir.

Responsive image

Yönlendirme ve Çevre Bilgilendirme Tabelaları Tasarım Örnekleri

Yönlendirme ve çevre bilgilendirme tabelaları tasarım örnekleri yanda gösterildiği gibi hazırlanmıştır.

Yönlendirme tabelaları tanımlanan bina kodları vasıtasıyla yerleşke içerisinde hem yaya hem de araçları belirtilen bina, hedef veya konumlara yönlendirmeyi amaçlayan ve aynı zamanda en yakın olduğu binanın iç yerleşiminde bulunan birimleri gösteren bilgilendirici özelliği olan tabelalardır. Bu tabelalar ana güzergah üzerinde en yakın olduğu binaya göre konumlandırılmalıdır.

Yerleşke haritası tüm yapıların konumları hakkında bilgi sağlarken çevre bilgilendirme tabelaları ise yine yerleşke içerisindeki diğer yaşam (gölet, bisiklet parkuru, yeşil alan vb.) alanlarını belirten ve açıklayan tabelalardır.

İndirin

Responsive image

Yönlendirme ve Çevre Bilgilendirme Tabelaları Teknik Detayları

> Profil ayaklı, çift yönlü galvaniz bükümlü levha,

> Renk baskılı zemin,

> Zemine sabitlemiş çift kanatlı ayak profilleri,

> Montaj aparatları,

1. Tanımlayıcı alan;

> BARÜ logotype

> Bina kodu,

> Bina adı (TR-EN),

> Yön işareti

2. Bilgilendirici alan;

> Birim adları (TR-EN),

> Konuyu anlatan piktogramlar/ikonlar,

> Tanımlanmış bina kodları

3. Tipografi;

> Konnect font ailesi (TR-EN metinler),

4. Grafik/Baskı uygulaması;

> Levha üzerine folyo baskı ya da seçilen ürüne uygun baskı tekniği,

5. Kurum sembol/işaret alanı;

> BARÜ logotype,

> Yerleşke adı (TR-EN),

Uygulanacağı alana ve uygulama bileşenlerine göre tabela/levha ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Yönlendirme ve Çevre Bilgilendirme Tabelaları Görsel Uygulaması

Yönlendirme ve çevre bilgilendirme tabelaları bulundukları ortam ve alanlarda çevrelerindeki nesneler ile bir arada kullanılarak uygulama alanlarında gerçek görünümleri verilmiştir.

Responsive image

Bina, Yönlendirme ve Çevre Bilgilendirme Tabelaları Ölçülendirme Tablosu

Belirtilen yönlendirme tabelaların ölçülendirme tablosu yanda gösterildiği gibidir.

Responsive image

Pilon Uygulamaları Tasarım Örnekleri

Bina, fakülte, yerleşke ve karşılayıcı hoş geldiniz pilon tasarım örnekleri yanda gösterildiği gibi yatay düzende hazırlanmıştır.

Bu pilonlar, yerleşke içerisinde bina ve nizamiye girişleri ile belirli alanların tanımlanmasında kullanılan uygulamalardır.

İndirin

Responsive image

Pilon Uygulamaları Teknik Detayları

> Zemine sabitlenmiş renkli ya da renk baskılı kompozit panel,

> Ön katman seviyesinde kutu harf modeli (logotype),

> Dekupe oyma kabartmalı harf modeli (metinler),

> İçten led (beyaz) modül aydınlatma,

> Montaj aparatları ve taşıyıcı sistemler

1. Bilgilendirici alan (ön katman);

> Bina, fakülte vb. adları (TR-EN),

2. Kurum sembol/işaret alanı (arka katman);

> BARÜ logotype

3. Tipografi (Konnect font ailesi);

> Türkçe-İngilizce metinler,

Katmanlar ızgara (grid) sistemi ile dikey/yatay olarak 10x10 hücrelere bölünerek ölçülendirme yapılmalıdır.

Logotype ve tipografinin boyutları, kenar boşlukları ve konumları belirtilen hücrelere göre doğru bir şekilde yerleştirilmelidir.

Uygulanacağı alana ve uygulama bileşenlerine göre pilon ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Pilon Görsel Uygulamaları

Pilon uygulamaları bulundukları ortam ve alanlarda çevrelerindeki nesneler ile bir arada kullanılarak uygulama alanlarında gerçek görünümleri verilmiştir

Responsive image

Pilon Totem Uygulamaları Tasarım Örnekleri

Kurum, ana yönlendirme, nizamiye kapı girişi, durak ve otopark pilon totem tasarım örnekleri yanda gösterildiği gibi dikey düzende hazırlanmıştır.

Kurum pilon totem uygulaması hem yerleşke hem de dışarıdan rahat bir şekilde görünebilecek bir noktada konumlandırılmalıdır.

Ana yönlendirme pilon totem uygulaması yerleşke ana girişine yakın bir noktada konumlandırılmalıdır. Tanımlanmış bina kodları vasıtasıyla tüm yönlendirmelerin başlangıç noktası olup yerleşke içerisindeki tüm yaya ve araç hareketliliğini düzenlemektedir.

Kapı girişi pilon totem uygulaması nizamiye ve diğer girişlere, durak pilon totem uygulaması otobüs duraklarına, otopark pilon totem uygulaması ise yerleşke içerisinde bulunan tüm otopark girişlerine konumlandırılmalıdır.

İndirin

Responsive image

Kurum Pilon Totem Uygulaması Teknik Detayları

> Zemine sabitlenmiş renkli ya da renk baskılı çift yönlü kompozit panel,

> Ön katman seviyesinde kutu harf modeli (amblem),
> Dekupe oyma kabartmalı harf modeli (logotype),
> İçten led (beyaz) modül aydınlatma,
> Montaj aparatları ve taşıyıcı sistemler

1. Ön (ön yüz) katman;

> Barü logotype

2. Orta (ön-arka yüzler) katman;

> Amblem (her iki tarafta)

3. Arka (ön yüz) katman;

> Barü logotype

Katmanlar ızgara (grid) sistemi ile dikey/yatay olarak 10x10 hücrelere bölünerek ölçülendirme yapılmalıdır.
Amblem ve logotype boyutları, kenar boşlukları ve konumları belirtilen hücrelere göre doğru bir şekilde yerleştirilmelidir.
Uygulanacağı alana ve uygulama bileşenlerine göre pilon totem ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Ana Yönlendirme Pilon Totem Uygulaması Teknik Detayları

> Zemine sabitlenmiş renkli ya da renk baskılı kompozit panel,
> Ön katman seviyesinde kutu harf modeli (logotype),
> Dekupe oyma kabartmalı harf modeli (yerleşke adı),
> İçten led (beyaz) modül aydınlatma,
> Montaj aparatları ve taşıyıcı sistemler,
> Modüler sistemli ön katman; levha üzerine UV baskı ya da seçilen ürüne uygun baskı tekniği (metin ve diğer grafik bileşenler)

1. Bilgilendirici alan (ön katman);

> Yön işaretleri,
> Bina, fakülte vb. adları (TR-EN),
> Tanımlanmış bina kodları,

2. Kurum sembol/işaret alanı (arka katman);

> BARÜ logotype,
> Yerleşke adı (TR-EN),

3. Tipografi (Konnect font ailesi);

> Türkçe-İngilizce metinler
Katmanlar ızgara (grid) sistemi ile dikey/yatay olarak 10x10 hücrelere bölünerek ölçülendirme yapılmalıdır.
Logotype ve tipografinin boyutları, kenar boşlukları ve konumları belirtilen hücrelere göre doğru bir şekilde yerleştirilmelidir.
Uygulanacağı alana ve uygulama bileşenlerine göre pilon totem ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Nizamiye Kapı Girişi Pilon Totem Uygulaması Teknik Detayları

> Zemine sabitlenmiş renkli ya da renk baskılı çift yönlü kompozit panel,
> Dekupe oyma kabartmalı harf modeli (metinler ve logotype),
> İçten led (beyaz) modül aydınlatma,
> Montaj aparatları ve taşıyıcı sistemler

1. Bilgilendirici alan (ön-arka);

> Giriş numaraları,
> BARÜ logotype,

2. Tipografi (Konnect font ailesi);

> Türkçe metinler,
Katmanlar ızgara (grid) sistemi ile dikey/yatay olarak 10x10 hücrelere bölünerek ölçülendirme yapılmalıdır
Logotype ve tipografinin boyutları, kenar boşlukları ve konumları belirtilen hücrelere göre doğru bir şekilde yerleştirilmelidir.
Uygulanacağı alana ve uygulama bileşenlerine göre pilon totem ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Durak Pilon Totem Uygulaması Teknik Detayları

> Zemine sabitlenmiş renkli ya da renk baskılı kompozit panel, > Dekupe oyma kabartmalı harf modeli (metinler, logotype ve pigtogram/ikon),
> İçten led (beyaz) modül aydınlatma,
> Montaj aparatları ve taşıyıcı sistemler

1. Tanımlayıcı alan (üst bölüm);

> Konuyu anlatan piktogram/ikon,
> BARÜ logotype,

2. Bilgilendirici alan (alt bölüm);

> Durak numarası,
> Durak haritası,

3. Tipografi (Konnect font ailesi);

> Türkçe-İngilizce metinler
Katmanlar ızgara (grid) sistemi ile dikey/yatay olarak 10x10 hücrelere bölünerek ölçülendirme yapılmalıdır.
Grafik öğelerin boyutları, kenar boşlukları ve konumları belirtilen hücrelere göre doğru bir şekilde yerleştirilmelidir.
Uygulanacağı alana ve uygulama bileşenlerine göre pilon totem ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Otopark Pilon Totem Uygulaması Teknik Detayları

> Zemine sabitlenmiş renkli ya da renk baskılı kompozit panel,
> Dekupe oyma kabartmalı harf modeli (metinler, logotype ve pigtogram/ikon),
> İçten led (beyaz) modül aydınlatma,
> Montaj aparatları ve taşıyıcı sistemler

1. Tanımlayıcı alan (üst bölüm);

> Konuyu anlatan piktogram/ikon,
> BARÜ logotype,

2. Bilgilendirici alan (alt bölüm);

> Otopark numarası,
> Konuyu anlatan diğer piktogram/ikon
Katmanlar ızgara (grid) sistemi ile dikey/yatay olarak 10x10 hücrelere bölünerek ölçülendirme yapılmalıdır.
Grafik öğelerin boyutları, kenar boşlukları ve konumları belirtilen hücrelere göre doğru bir şekilde yerleştirilmelidir.
Uygulanacağı alana ve uygulama bileşenlerine göre pilon totem ebatları ve ürün/malzeme özellikleri değişebilir.

Responsive image

Pilon Totem Görsel Uygulamaları

Pilon ve pilon totem uygulamaları bulundukları ortam ve alanlarda çevrelerindeki nesneler ile bir arada kullanılarak uygulama alanlarında gerçek görünümleri verilmiştir.

Responsive image

Pilon Totem Uygulamaları Ölçülendirme Tablosu

Belirtilen pilon totem uygulamaları ölçülendirme tablosu yanda gösterildiği gibidir.

Responsive image

İç ve Dış Mekan Yönlendirmeleri Görsel Uygulaması

İç ve dış mekan yönlendirme uygulamaları bulundukları ortam ve alanlarda çevrelerindeki nesneler ile bir arada kullanılarak uygulama alanlarında gerçek görünümleri verilmiştir.

Responsive image

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr

© Bartın Üniversitesi 2023

Ziyaret Ediniz
bartin.edu.tr

İletişim
basin@bartin.edu.tr

Sosyal Medya
baruedutr